IT Projektledelse

Jeres kommende IT projektledelse, skal være én med bredde i både ledelse og teknik.

IT projektledelse kræver erfaring og indsigt.
Det kræver forståelse for omfanget, samt et ægte ønske om at lykkes.
Forberedelsen er essensen for at projektet bliver vellykket tillige med virksomhedens behov bliver opfyldt.
Min tekniske baggrund, har vist sig uundværlig, når der skal bygges bro mellem projektets eksekverende del og organisationen der modtager projektet.
For-analyser skal afklare niveauet af virksomhedens IT miljø.
Homogeniteten skal afdækkes og først når det grundige forarbejde er afsluttet, kan det endelige projekt påbegyndes.
Hvis du skal have ro på budget og tidsplan, er forberedelsen essensen af et godt projekt.
Jeg kan hjælpe dig fra den tidlige opstartsfase til projektet er overstået og implementeret i organisationen.
Derfor vil jeg bidrage med procesbeskrivelser, resursestyring og identifikation af projektets løbende udfordringer.
Endvidere kan jeg bistå med forandringsledelse og slutteligt lave uddannelsesplan for medarbejderne.
Lad mig afdække dit IT projekt og hjælpe dig i mål.

Ring på +4520420141 eller skriv på mko@asset-it.dk i dag, og lad os tale om dit projekt.